Kursi

Pirmā palīdzība, 12 stundas

18.Dec.2019 plkst. 09:00
24 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 18.Dec.2019, 9:17
Nr.p.k. Nodarbības tēma Teorija (stundu skaits) Prakse (stundu skaits) 1. 1.1. Ievads 1.2. Rīcība negadījuma vietā: 1.2.1. rīcības shēma 1.2.2. steidzams izsaukums 1.3. ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums 2 2 2. 2.1. Šoks 2.2. Dzīvībai bīstama asiņošana 1 1 3. 3.1. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi 3.2. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi 1 1 4. 4.1. Elektrotraumas 4.2. Slīkšana 4.3. Traumas 4.4. Amputācijas 4.5. Dzīvnieku radīti bojājumi 4.6. Svešķermeņi 4.7. Cietušā transportēšana 4.8. Daudz cietušo vienlaikus 4.9. Slimības 4.10. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs 4.11. Glābēja drošība 4.12. Noslēgums

Programmas appraksts