Kursi

Pirmās palīdzības apmācība 12 akadēmiskās stundas bez zināšanu pārbaudes

17.Jun.2019 plkst. 09:00
24 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 17.Jun.2019, 9:00
Nodarbības tēma 1.1. Ievads 1.2. Rīcība negadījuma vietā: 1.2.1. rīcības shēma 1.2.2. steidzams izsaukums 1.3. ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums 2.1. Šoks 2.2. Dzīvībai bīstama asiņošana 3.1. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi 3.2. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi 4.1. Elektrotraumas 4.2. Slīkšana 4.3. Traumas 4.4. Amputācijas 4.5. Dzīvnieku radīti bojājumi 4.6. Svešķermeņi 4.7. Cietušā transportēšana 4.8. Daudz cietušo vienlaikus 4.9. Slimības 4.10. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs 4.11. Glābēja drošība 4.12. Noslēgums

Programmas appraksts