Kursi

Pirmās palīdzības apmācība 12 akadēmiskās stundas bez zināšanu pārbaudes

17.Sep.2019 plkst. 09:00
24 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 17.Sep.2019, 9:00
Programma sastādīta saskaņā ar dokumentiem: “Ārstniecības likums”; 14.08.2012. MK noteikumi Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”. Apliecības derīguma termiņš 5 gadi. Pēc pieprasījuma ir iespējams veikt apmācības Jūsu norādītajā adresē, iepriekš par to vienojoties. Nodarbības tēma 1.1. Ievads 1.2. Rīcība negadījuma vietā: 1.2.1. rīcības shēma 1.2.2. steidzams izsaukums 1.3. ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums 2.1. Šoks 2.2. Dzīvībai bīstama asiņošana 3.1. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi 3.2. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi 4.1. Elektrotraumas 4.2. Slīkšana 4.3. Traumas 4.4. Amputācijas 4.5. Dzīvnieku radīti bojājumi 4.6. Svešķermeņi 4.7. Cietušā transportēšana 4.8. Daudz cietušo vienlaikus 4.9. Slimības 4.10. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs 4.11. Glābēja drošība 4.12. Noslēgums

Programmas appraksts