Kursi

Praktiskā apmācība ugunsdrošībā

Praktiskā apmācība ugunsdrošībā – pēc individuāla pasūtījuma
15.Sep.2017 plkst. 13:00
EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 15.Sep.2017, 1:30

Programmas appraksts

Praktiskā apmācība ugunsdrošībā ietver teorētisko ieskatu un sniedz praktiskās iemaņas par ugunsdzēsības tehniku, rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, pareizu evakuāciju, ugunsaizsardzības sistēmas iedarbināšanu un pat imitētu uguns dzēšanu, pielietojot ugunsdzēšamos aparātus.

Teorētiskās apmācības daļa  (~45 minūtes ar prezentāciju)

Apmācību temati:

 • ugunsdrošības prasības objektā, ugunsdzēsības tehnika, aparāti un inventārs;
 • ugunsaizsardzības, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;
 • rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;
 • pareiza evakuācija no degšanas zonas;
 • ugunsdzēsības līdzekļu pareiza lietošana;
 • parakstīšanās žurnālā vai protokola aizpildīšana.

 

Praktiskā daļa Nr.1  (~35 minūtes)

Apmācību temati:

 • ugunsaizsardzības sistēmas iedarbināšana (vai balss izziņošana), simulējot ugunsgrēka izcelšanos;
 • evakuācija no ēkas, iesaistot darbiniekus;
 • ugunsdzēšana, pielietojot ugunsdzēšamos aparātus;

 

Praktiskā daļa Nr.2 (~45 minūtes)

·                     Iemaņas ugunsgrēka perēkļa likvidēšanai ar ugunsdzēsības aparātu (iepazīstināšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un katra dalībnieka imitēta ugunsgrēka dzēšana).

Izmantojamais inventārs:

 • Ogļskābas gāzes ugunsdzēšamie aparāti (OU-5);
 • Pulvera ugunsdzēšamie aparāti (PA-6);
 • Metāla vanna  ( 1x 1 m);
 • Degmaisījums – benzīns un dīzeļdegviela.

 

Noslēguma daļa:

Pārrunas par paveikto ugunsdrošības mācībās (tiek apspriestas mācībās pieļautās kļūdas un neskaidrie jautājumi, kā arī pārrunātas apmācības programma iekļautās tēmas).

 

Cena ir atkarīga no apmācību vietas, izmantojamā inventāra un apmācību laika, tāpēc lai uzzinātu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.