Kursi

Reglamentētās prasības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai, 70 stundas

10.Jul.2019 plkst. 12:00
650 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 10.Jul.2019, 12:00

Programmas appraksts