Kursi

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē 40 stundas

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē 40 stundas
Jāņa Asara iela 13, Rīga
25.Feb.2016 plkst. 10:00
140 EUR (Cena neapliekas ar PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 25.Feb.2016, 10:00
2.nodarbība: 03.Mar.2016, 10:00
3.nodarbība: 10.Mar.2016, 10:00

Programmas appraksts

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi: IZM apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

                                                                         

Apmaksa par 1 cilvēku (40 st. programma) - 140 EUR (ar PVN neapliekas).