Kursi

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskā tīrīšanas nozarē 40 stundas

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskā tīrīšanas nozarē 40 stundas
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskā tīrīšanas nozarē 40 stundas
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskā tīrīšanas nozarē 40 stundas
25.Feb.2016 plkst. 10:00
140 EUR (Cena neapliekas ar PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 25.Feb.2016, 10:00
2.nodarbība: 03.Mar.2016, 10:00
3.nodarbība: 10.Mar.2016, 10:00

Programmas appraksts

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.                              

Apmaksa par 1 cilvēku (40 st. programma) - 140 EUR (+ PVN).