Kursi

Ugunsaizsardzības pārklājumi 6h

13.Nov.2019 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 13.Nov.2019, 10:00
Programmas pamatmērķi - Sniegt tehniska rakstura zināšanas ugunsdrošības jomā par reglamentētajām prasībām un aktualitātēm ugunsdrošības pārklājumu darbu nodrošināšanai. Programmas mērķauditorija - par objekta ugunsdrošību atbildīgie darbinieki, kā arī namu apsaimniekotāji, māju un dzīvokļu īpašnieki; būvdarbu būvuzraugi, projektētāji, būvniecības un pānošanas ieņēmumu speciālisti; personas, kas veic ugunsdrošības pārklājumus. Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi - Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: strādāt ar normatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot to prasības, kas saistītas ar ugunsdrošības pārklājumi; atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai.

Programmas appraksts