Kursi

Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde un ugunsslodzes aprēķināšana, 7 stundas

Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde un ugunsslodzes aprēķināšana, 7 stundas
26.Jul.2018 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Programmas appraksts

Vai Jūsu ugunsdrošības instrukcija atbilst 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”? 

2016.gada 19.aprīlī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuri stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī.

Programmas mērķauditorija:

 • Valsts un pašvaldību institūcijas un iestādes;
 • Valsts un pašvaldību uzņēmumi;
 • Komersanti, paaugstinātas bīstamības objektu īpašnieki.
Kursa programmā tiks detalizēti runāts par informāciju, kura ir jānorāda ugunsdrošības instrukcijā:
 • objekta un teritorijas lietošanas veids;
 • teritorijā, objektā, tā ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas;
 • apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;
 • ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;
 • maksimāli pieļaujamā ugunsslodze (MJ/m2) vai maksimāli pieļaujamais vielu un priekšmetu daudzums, kas vienlaikus var atrasties ražošanas vai noliktavas objektā;
 • esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču, iekārtu, tehnikas, inventāra un aprīkojuma raksturojums un izmantošanas kārtība;
 • iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai;
 • maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits objektā, ja objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, stāvā vai atsevišķā telpā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot daudzdzīvokļu objektu);
 • atbilstoši objekta vai teritorijas lietošanas veidam – citas ugunsdrošības prasības un norādījumi, kas nav minēti noteikumos;
 • kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta;
 • objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš;
 • tehnoloģiskā procesa apraksts, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, lietojamo un uzglabājamo vielu un priekšmetu sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un priekšmetu izmantošanas, uzglabāšanas un transportēšanas kārtība;
 • ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;
 • rīcība ugunsgrēka gadījumā:
 • ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;
 • cilvēku evakuācijas kārtība;
 • kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai;
 • tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība;
 • elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība;
 • ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā ugunsaizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība;
 • ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība;
 • materiālo vērtību evakuācijas kārtība.
Dalības maksā iekļauts:
 • kafijas un tējas pauzes;
 • sertifikāts par kursa noklausīšanos.
Vietu skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās ir OBLIGĀTA. Papildus jautājumu gadījumā : E-pasts: info@preventa.lv Tālrunis: 27706300