Kursi

Ugunsdzēsības signāldevēji, 24 stundas

Ugunsdzēsības signāldevēji, 24 stundas
14.Aug.2018 plkst. 10:00
90 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Programmas appraksts

Programmas pamatmērķis Sniegt tehniska rakstura zināšanas ugunsdrošības jomā par reglamentētām prasībām un aktualitātēm ugunsdrošības signāldevēju montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai. Programmas mērķauditorija:
  • par objekta ugunsdrošību atbildīgie darbinieki, kā arī mājsaimnieki un dzīvokļu saimnieki, īpašnieki;
  • būvdarbu būvuzraugi, projektētāji, būvniecības un plānošanas ieņēmumu speciālisti;
  • automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas montāžas darbu izpildītāji;
  • citi sertificēti elektroietaišu speciālisti (vājstrāvas darbu veicēji).
Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
  • par automātiskām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām un to elementu darbības pamatprincipiem, klasifikāciju un raksturojumu;
  • izvēlēties un uzstādīt ugunsdzēsības detektorus;
  • strādāt ar nomatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot to prasības ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu projektēšanā, montāžā un apkalpošanā un ekspluatācijas darbu veikšanā;
  • atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai.
Programmas apguves novērtēšana Pēc izglītības programmas apguves tiek kārtota ieskaite. Pēc apmācībām un ieskaites nokārtošanas tiek izdot izglītības dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi.