Pakalpojumi

Darba vides kontrolmērījumu veikšana

Novērtējot darba vides risku, darba devējs nodrošina:
1. darba vides un tajā esošo darba vietu vai darba veidu pārbaudi, nosakot tajos pastāvošos darba vides faktorus un konstatējot faktorus, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;
2. darba vides faktoru mērījumus, ja tas nepieciešams, lai noteiktu, vai darba vides faktors rada risku nodarbināto drošībai un veselībai;
3. to darba vides faktoru novērtēšanu, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai.


Visizplātītākie mērījumi:
1.    apgaismojuma mērījumi;
2.    mikroklimata mērījumi;
3.    trokšņa mērījumi;
4.    vibrācijas mērījumi;
5.    ķīmisko vielu koncentrācijas darba vides gaisā mērījumi.


Piedāvājam veikt šādus kontrolmērījumus (šie mērījumi nav laboratoriskie, bet tikai konstatē faktu, kas pastāv darba vidē):
1.    apgaismojuma mērījumi;
2.    mikroklimata mērījumi;
3.    trokšņa mērījumi.

Mērijumu izmaksas atkarīgas no darba vietu skaita vai/un tēlpu platības.

 

Cena: Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.