Pakalpojumi

Gāzu ugunsdzēšanas sistēmu telpu integritātes testi

Tiek noteikts telpas hermētiskums un ugunsdzēšanas sistēmas gāzes aģenta nepieciešamā koncentrācija.

Papildus tiek piedāvāta arī gaisa noplūdes vietu lokalizācija.

Pakalpojums tiek veikts atbilstoši standartiem:

– ISO 14520:2006/EN 15004:2008 (tests pie nodošanas ekspluatācijā, ikgadējais, konstrukciju izmaiņas gadījumā).

– NFPA 2012 (ASV un citas).

 

Cena: Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.