Par mums

 

Mācību  centrs “PREVENTA” ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs” struktūrvienība, kura veic apmācības dažādu kategoriju speciālistiem visā Latvijā pēc akreditētām un  licencētām mācību programmām:

           – Ugunsdrošība un aizsardzība;

           – Civilā drošība un aizsardzība;

           – Darba aizsardzība un drošība;

           – Pirmā palīdzība;

           – Ugunsdrošības automātika un signalizācija;

           – Atbildīgais par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju;

           – Kompetentā persona ugunsdzēšības aparātu apkalpošanā ;

           – F-gāzu izmantošanas regulēšana ugunsdrošībā LR;

        Mācību  centrs  “PREVENTA”:

         – Sniedz konsultācijas un organizē maksas instruktāžas par ugunsdrošības un darba drošības, civilās

           aizsardzības u.c. jautājumiem;

          – Organizē seminārus par būvtehnisko ugunsaizsardzību speciālistiem būvniecības un celtniecības jomā;

          – Izstrādā civilās aizsardzības plānus komersantiem un iestādēm;

    – Veic būvniecības projektu ugunsdrošības sadales izvērtēšanu un projektu ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanu.

Pēc akreditēto izglītības programmu apguves izglītojamajiem tiek izsniegtas valsts apliecības par profesionālās izglītības pilnveidi. Pēc neformālo programmu, dažādu lekciju, semināru un instruktāžu apguves klausītājiem tiek izsniegts akreditēta mācību centra „PREVENTA” sertifikāts.

Mācību centrs „PREVENTA” kā akreditēta pieaugušo mācību iestāde darbojas jau 17 gadus un apmācības veic visā Latvijā. Daudzu gadu garumā tas strādā ciešā sadarbībā ar Latvijas Ugunsdzēsības asociāciju un ir viens no lielākajiem un pieredzes bagātākajiem mācību centriem Latvijā, kura mācību programmas veidotas tā, lai tās izglītotu cilvēku drošībai – ugunsdrošībai, civilajai aizsardzībai, darba drošībai, pirmajai palīdzībai u.c. Jau pašā nosaukumā „PREVENTA” tulkojumā no angļu valodas (prevent- aizkavēt, atturēt, novērst, pasargāt) jaušama mūsu darbības galvenā koncepcija. Bez vispārīgā cilvēku drošības bloka mēs darbojamies arī citos virzienos: veicam praktiskās nodarbības ugunsdrošībā, organizējam ugunsdrošības seminārus un instruktāžas dažādu nozaru pārstāvjiem , izstrādājam civilās aizsardzības un evakuācijas plānus. Mācību centra pedagogu sastāvā darbojas kvalificēti speciālisti ar doktoru un maģistru zinātniskajiem grādiem, docenti – ārsti, pedagogi un citi ar cilvēku drošības nozarēm saistīti speciālisti.

Izglītības sistēmā notiekošās pārmaiņas aizvien pārliecinošāk nostiprina mūsu apziņā shēmu: skola – augstskola- tālākizglītība- mūžizglītība. Ar to jāsaprot, ka izglītības sistēma nav pabeigts cikls, tāpēc personīgās karjeras izaugsmes motivētam cilvēkam ir jābūt gatavam un atvērtam jaunām zināšanām arī pēc obligātās pamatizglītības ieguves, t.i.iesaistoties gan formālajā, gan neformālajā tālākizglītībā.

Mācību centrs apmāca gan individuālus, gan arī korporatīvus klientus, un par mūsu sadarbības partneriem kļuvuši vairāki lieli uzņēmumi un iestādes visā Latvijā, kā arī vairākas novadu pašvaldības. Vēlamies būt noderīgi arī sabiedriskajām organizācijām, kuras apvieno lielu sabiedrības daļu, tādēļ mācību centrs ir arī vairāku sabiedrisku organizāciju biedrs. Tas paver iespējas mūsu sadarbības partneriem viņu darba vietās  sakārtot ar cilvēku drošību saistītus jautājumus un izvēlēties pašu interesēm atbilstošas citas programmas uz daudz izdevīgākiem noteikumiem. Apmācības notiek klātienē, daļu apmācības programmu studējošie var apgūt arī eksternā.

Sadarbības iespējas cenšamies paplašināt un pilnveidot, meklējot jaunus veidus, kādos izpausties  un būt vislabāk  noderīgiem saviem klientiem un sadarbības partneriem drošības jautājumu risināšanā.

Aicinām Jūs ikvienu, dažāda vecuma cilvēkus visā Latvijā, apgūt akreditētā mācību iestādē „PREVENTA” gan Ministru Kabineta noteiktās obligātās programmas, gan arī pašu izvēlētās formālās un neformālās apmācības.

Cilvēks un viņa izglītība ir vislielākās vērtības. Tām allaž jābūt drošībā! Esat vienmēr laipni gaidīti mūsu mācību centrā!

Mācību centra “PREVENTA” pašnovērtējuma ziņojums.