Mācību programmas

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 stundas

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošin āšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

 

Programma sastādīta saskaņā ar dokumentiem:

 

 

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi: IZM apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Apmaksa par 1 cilvēku (60 st. programma) – 120 EUR (ar PVN neapliekas).

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN