Mācību programmas

Elektrokrāvēja vadītājs, 6 stundas

Normatīvajos aktos ir noteikts, ka  pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Mācību laikā gūtās zināšanas uzlabo elektrokrāvēja vadītāja darba drošību un darba produktivitāti pat par 70%. Statistika liecina, ka 70% līdz 90% no visiem negadījumiem noliktavās tiek izraisīti tieši elektrokrāvēja vadītāja kļūdas dēļ.

Kursa programma:

– Elektrokrāvēji, to veidi, elektrokrāvēja stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums;
– Elektrokrāvēja izmantošana ražošanā, ievērojot darba drošības prasības:
– iekrāvēju pārbaude. Akumulatora baterijas pārbaude, piktogrammas;
– elektrokrāvēja darbības cikli;
– īpašie ekspluatācijas apstākļi, darbs trokšņainā vidē, attiecīgās teritorijas satiksmes noteikumi, satiksmes ceļi;
– kravu izvietošana noliktavās un uz transporta līdzekļiem (plaukti un paletes, to veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);
– Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
– Rīcība nelaimes gadījumos;

Iegūstamais dokuments: apliecība.

 

Apmaksa par 1 cilvēku (6 st. programma) – 50 EUR (bez PVN). Grupu apmācībām – atlaides. 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN