Mācību programmas

Elektrokrāvēja vadītājs, 6 stundas

Programmas pamatmērķis:

Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par elektrokrāvēja darbības principiem, elektrokrāvēja pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar elektrokrāvēju.

      Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN