Mācību programmas

Ugunsbīstamie darbi, 4 stundas

Programmas pamatmērķis:

       Pamatojoties uz  2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” iepazīstināt ar noteikumuprasībām, ugunsbīstamo darbu veikšanā un pareizu iekārtu un ierīču uzturēšanu darba kārtībā, ekspluatējot saskaņā ar ražotāja prasībām.

                                                              

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

 

Programmas apguves novērtēšana:

Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes sertifikāts, kas apliecina izglītības programmas noklausīšanos.

Mācību tēmas:

  1. Reglamentējošie normatīvie akti;
  2. Ugunsbīstamo darbu veidi;
  3. Ugunsdzēsības līdzekļi;
  4. Instruktāžu veidi, to veicēji, individuālie darba aizsardzības līdzekļi, drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos.

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN