Kompetentās personas apmācība atbilstoši LVS 402:2018, 80 stundas
Programmas pamatmērķis ir sagatavot kompetentās personas, kas spētu patstāvīgi veikt ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi (pārbaude, remonts, spiedienizturības pārbaude un uzpilde) to apkopes vietās, atbilstoši MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" un LVS 402:2018 „ Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības".

Apmācību procesā tiek sniegtas teorētiskas zināšanas par normatīvajiem aktiem, standartiem un citiem dokumentiem. Apmācāmais apgūst prasmi un iemaņas strādāt ar ugunsdzēsības aparātu apkopes un uzpildīšanas iekārtām un pielietot ugunsdzēsīgās vielas, kā arī veikt dažāda tipa ugunsdzēsības aparātu tehniskās pārbaudes, apkopes, uzpildi un remontu, noformēt tehnisko dokumentāciju.

Mērķauditorija ir ugunsdzēsības aparātu apkopes vietu darbinieki, kuri veic ugunsdzēsības aparātu pārbaudes, remontu un uzpildīšanu, kā arī šo uzņēmumu vadītāji.

Iegūstamais izglītības dokuments: Pēc izglītības programmas apguves un sekmīgi nokārtotas ieskaites apmācāmais saņem izglītības iestādes (m/c Preventa) izsniegtu dokumentu (sertifikātu) ar derīguma termiņu 5 gadi.


Maksā iekļauts:
- Teorētiskais kurss
- Praktiskās nodarbības
- Izdales materiāli
- Apliecības noformēšana

Cena: 450 Eur + PVN

Apmācību laikā nodrošinām ar:
Kafiju, tēju, cepumiem, kā arī ir atpūtas telpu žurnālu lasīšanai. Blakus teritorijā bezmaksas vieta auto novietošanai.
Interesē mūsu pakalpojums?
Atstājiet pieprasījumu, un mēs sazināsimies ar Jums!
Galvenās priekšrocības:
Kāpēc mūsu klienti izvelejas macības centru Preventa.
10000
Studentu skaits kuri veiksmīgi pabeidza macību programmas
>20
Vairak kā 20 macību programmas ko piedāva mūsu macību centrs
>15
Vairāk kā 15 gadus Latvijas tirgu.
Mūsu kontakti:
Mācību centrs "Preventa"

+371 29 810 300

info@preventa.lv
Jāņa Asara iela 13, Rīga, LV-1009